19 Srp

Co se započítává do doby hraní?

Doba hraní u živé hudby je odlišná od elektronické hudby. Aktivní hraní na akustické nástroje je fyzicky náročné, proto abychom vydrželi hrát a zejména zpívat několik hodin, započítávají se do celkové doby vystoupení také přestávky (ať již naše, či pro potřeby programu akce). Konkrétně jedna hodina hraní znamená 50 min. čistého hraní a cca 10 min. přestávky (dohodnutá doba hraní na 4 hodiny tedy obsahuje i přestávky). Dobu potřebnou pro postavení nástrojů či zvukové aparatury (zvučíme-li se sami vlastní aparaturou) do doby vystoupení nezapočítáváme.

Příklad: hudební vstoupení je např. domluveno na 4 hodin se začátkem od 20:00 hodin. Znamená to, že přijedeme cca 60 minut před začátkem, tedy v tomto případě kolem 19:00 hod., postavíme hudební nástroje, ozvučíme se a pod. a ve 20:00 začínáme hrát první písničkou. Vždy po cca 50 minutách děláme přestávku na cca 10 min, po té vždy pokračujeme dále do 00:00, kdy se rozloučíme poslední písničkou – tedy celkem 4 hodiny. Jedná li se o vystoupení kratší než-li 2 hodiny, přestávky neděláme. Potřebuje-li pořadatel vlastní přerušení hudebního vstoupení, např. vstup ochutnávky vína, nějaké povídání pořadatele či jiný vstup v rámci programu, do doby našeho vystoupení toto přerušení ze strany pořadatele započítáváme také do doby našeho vstoupení, o tento čas se tedy naše vystoupení neprodlužuje, proto je nutné, aby s tím pořadatel počítal.

 

 Tento způsob je standardní u jakékoli živé hudby. U čistě živého hudebního vystoupení trénované hlasivky odcházejí po 5 – 6 hodinách. Proto hudební vstoupení delší než-li 5 hodin je jen na individuální domluvě.

 

0 Comment

related posts